Winterrogge , de start van het veld.

Op dit moment komt de winterrogge uit de grond op ons veld. Er zijn dus nog geen andere gewassen te zien. Winterrogge is zeer geschikt als groenbemester na gewassen die laat het veld ruimen. Het geeft een vrij snelle en goede grondbedekking en een zeer goede doorworteling van de bouwvoor.