Kiemkamer

In de serre hebben we een kiemkamer gebouwd. Met isolatiepanelen is een ruimte van 2 op 3 m gemaakt met een hoogte van 2,3 m. Daarin staan 4 rekken waarop de pas gezaaide bakjes komen. Bij een temperatuur van 20° kiemt alles vlugger en als de jonge scheutjes boven komen verhuizen we die naar een verwarmt tunneltje in de serre.