Witloof

Hoe zit dat nu met witloof? Dat ziet er niet wit uit, als het in de zomer op het veld staat.
Die vraag komt soms en is niet verwonderlijk. De teelt van witloof is behoorlijk ingewikkeld. Je moet eerst en vooral biologische cichoreiwortels kweken, zaaien in mei op stikstofarme grond. De wortels worden dan vanaf eind oktober gerooid, na enkele dagen rust het loof afsnijden op 3 cm van de wortel en de wortel bijwerken op 18 cm. Opdat de wortel opnieuw zou kunnen groeien en een krop vormen plaatsen we de wortels vlak tegen elkaar in een witloofkuil, stooien we er een laagje verkruimelde aarde over, gieten goed aan zodat de aarde tussen de wortels spoelt en dekken dan af met een laag aarde. De deklaag zorgt voor duisternis waardoor witloof wit blijft. Afhankelijk van de temperatuur kan je na 4 à 5 weken de kroppen oogsten. Om te oogsten maken we de kuil open en halen er de wortels uit, op iedere wortel groeit 1 stronk witloof die je met de hand afbreekt. De oogst van witloof spreiden kan je doen door verschillende rassen te zetten en door het intafelen te spreiden.
Smakelijk.