Het verhaal van een kleine garnaal.

Onze boer Alex van Rawijs vertegenwoordigde de biosector in de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement waar het over innovatie ging.

An van Bioforum: “Aangezien we een beetje tegengewicht wilden bieden aan de eenzijdige (hoog)technische innovatieverhalen die daar gebracht werden door de gangbare landbouw, vroegen we Alex om het verhaal te brengen van sociale innovatie, kennisinnovatie en do it yourselve innovatie.”

Onze boer, een garnaal tussen walvissen en haaien, vertelde een verhaal van creatieve innovatie in het kader van de leegstand in de sierteelt. 

Een verhaal van CSA als een innovatief economisch model waarbij wij als deelnemers mee investeren in de werking, een deeleconomie: als alle kosten, dus ook een eerlijk loon voor de boeren, betaald zijn dan delen we de opbrengst.

Een verhaal van biologische landbouw met veel belang aan bodemleven en biodiversiteit, het telen van gezonde, eerlijke groenten zonder gebruik van chemische producten. Groenten die niet in het bakje van de veiling moet passen maar gewoon lekker smaken.

Een verhaal van een innovatieve Boer Bricoleur en CCBT, het ombouwen van een electrische rolstoel tot betaalbare machines en kennis delen met de collega’s.

Een verhaal van Biobedrijfsnetwerken met PCG en INAGRO, korte en lange keten, akkerbouw en groenten, bedrijfsbezoeken en innovatieve oplossingen ter velde.

Innavatie is meer dan high tech!

Onze boer Alex sloot af met Walter De Buck: ‘k geve waoter aon elke plant, in d’hope van de blomme.

Stijn reageert: “Als garnaal tussen haaien en walvissen gaf jij een pracht van een voorbeeld van innovatie ten opzicht van het groot geweld van je kompanen daar, die uitblonken in klagen en zagen. Jij bracht een helder verhaal en zei terecht de kortste keten.

Je gaf een pracht van een voorbeeld van innovatie in verdienmodel en ook sociale innovatie, terwijl de andere sprekers het moesten hebben van technologisch innovatie. Hun verdienmodel is zo oud al de straat: kapitalisme ten koste van het milieu en de mens.”

Je ziet Alex van 1:27-1:47u, en zijn antwoord op de vragen vanaf 3:00u.