CSA

Rawijs CV is een CSA-boerderij, Community Supported/Shared Agriculture. Landbouw gedragen door een gemeenschap.
Dit is een concept waarbij de boer en de consumenten/deelnemers de handen in elkaar slaan. De deelnemende gezinnen investeren mee in de werking van een jaar, betalen jaarlijkse een bijdrage en de boer teelt in ruil een ruim assortiment seizoensgroenten. De deelnemers hebben inspraak in het teeltplan en de bedrijfsvoering en kunnen inzage krijgen in de boekhouding. Er ontstaat dus een wederzijdse verantwoordelijkheid waarbij de boer tracht een zo goed mogelijke oogst te realiseren, en de deelnemers er voor zorgen dat hier een eerlijk loon tegenover staat.

De zelfoogstboerderij kan naast het telen van groenten ook een ontmoetingsplaats zijn tussen deelnemers die opnieuw binding willen met de landbouw, de bron van hun voeding, een landbouw die zorg draagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van de volgende generaties.
Met educatieve momenten, boerderijfeesten en meewerkdagen kunnen we ook actief bijdragen aan een lokale gemeenschap.
Meer info op www.csa-netwerk.be
Zoek je een CSA in je buurt: csa-boerderijen

En dit is een reportage van Stijn Devooght over CSA